AI - En dystopisk VS utopisk framtid

2023-04-03

Mänsklighetens framtid med AI är en ständigt pågående debatt. Men vad händer om vi bryter ner den till två möjliga scenarion - en utopi och en dystopi?

I det första scenariot lever vi i en värld där AI har tagit över de tråkiga och monotona arbetsuppgifterna, vilket innebär att vi människor har mer tid att utforska världen, lära oss nya saker och skapa meningsfulla relationer med varandra. I denna utopi kan vi leva ett mer balanserat liv, där det finns tid för både arbete och nöjen. Vi kan lösa globala problem med hjälp av AI, samtidigt som vi bevarar vår mänsklighet och vår förmåga att tänka kreativt.

Men vad händer om det motsatta scenariot blir verklighet? Jag kan inte låta bli att tänka att vi kommer, under vår livstid, börja leva i en AI-genererad metaverse genom VR-glasögon. Och att vi i denna värld kommer ha våra egna avatarer som interagerar med andra avatarer. Dessa avatarer kommer givetvis se ut som modeller med atletiska kroppar.

Vad händer förresten när alla går runt och är skitsnygga? Då är ju ingen snygg längre.

I alla fall.

Och vi kommer bo i superlyxiga virtuella hem (när vi i verkligheten bor i en 20 kvm låda i en otroligt överbefolkad stad). Alla kommer kopplas upp på dropp så vi slipper käka men i metaverse kommer vi äta hummer varje dag. Vi kommer ha ChatGPT-genererade relationer och vi kommer känna oss alltmer ensamma, utan riktig, mänsklig kontakt.

Så, vad kan vi göra för att undvika detta dystopiska scenario? Vi behöver vara medvetna om riskerna med AI och arbeta för att skapa en balans mellan teknologi och mänsklighet. Vi kan använda AI för att frigöra tid och resurser för att utforska vår värld och bygga verkliga relationer med människor. Vi behöver också fortsätta att tänka kritiskt och ha en medvetenhet om vad som är äkta och vad som inte är det.

Vad är äkta, egentligen?

Sammanfattningsvis är AI en kraftfull teknologi som kan användas för att förbättra våra liv, men det är viktigt att vi använder den på ett ansvarsfullt sätt. Genom att välja rätt väg och ha ett holistiskt synsätt kan vi skapa en framtid där människor och AI samarbetar för att lösa de största utmaningarna vi står inför.

Bora Öztürk
Designer & Creative Director
Till flödet