Varumärkesdesign

1.1

Att utveckla en framstående varumärkesdesign, oavsett om du kallar det brand identity, visual identity eller grafisk profil, är avgörande för att skapa en stark närvaro på marknaden. Det är som att ge ett ansikte åt företaget och skapa en visuell representation av dess värderingar och personlighet.

1. Workshop
Vi börjar med en workshop där vi tillsammans med kunden definierar företagets kärnvärden, personlighet, vision, målgrupp och allt däremellan samt skapar idéer för visuellt uttryck och kommunikation. Detta steg handlar om förståelse. Förståelse som leder till god strategi som ligger till grund för resten.

2. Konceptualisering
Efter workshopen börjar det strategiska arbetet. Nu handlar det om att definiera varumärket utifrån informationen vi fått från workshopen. Här ser vi gärna att kunden är involverad så mycket som möjligt. Detta strategiska arbete säkerställer att jobbet vi gör linjerar med varumärkets vision.

3. Design och aktualisering
När det strategiska arbetet är utfört får fantasin börja flöda. Vi designar bl.a. logotyp, typsnitt, färgpalett, grafiska element och definierar varumärkets personlighet, tonalitet och positionering. Detta skapar en stark och distinkt varumärkesidentitet.

4. Varumärkesmanual
Allt arbete sammanställs i en varumärkesmanual med riktlinjer för att säkerställa korrekt implementering av varumärkesidentiteten. Konsekvent följande av riktlinjerna etablerar varumärket på lång sikt.

Hur vi jobbar

När vi får i uppdrag att ta fram en varumärkesdesign så kan processen se olika ut beroende på budget, scope, deadline osv. Vi ser alltid till att ha en workshop med kunden där vi går igenom företaget, deras utmaningar, tjänsterna och/eller produkterna de erbjuder, marknaden, konkurrenter, kundsegment, USP:ar m.m. Workshopen kan ta en timme eller en hel dag med ett antal olika övningar som vi modererar. Detta är särskilt nyttigt för kunden då de ofta får nya insikter och kommer fram till saker som de inte tänkt på eller satt ord på tidigare. De lär sig mer om sig själva helt enkelt. Vi sammanfattar allt underlag och nyttig information vi samlat under workshopen och påbörjar arbetet därefter. Under arbetsprocessen har vi oftast en tight dialog med kunden och avstämningar med jämna mellanrum för att säkerställa att vi rör oss träffsäkert mot mål.

Resultat

Bästa möjliga resultat är alltid målet men vad som skapas varierar från projekt till projekt. Vissa projekt är relativt små där vi endast tar fram en logotyp, färgpalett och typografering. Dessa företag är oftast mindre eller nystartade. När vi jobbar med mer etablerade företag eller företag som har en större vision och ett större behov så ser projektet givetvis annorlunda ut med fler leverabler.

Varje projekt är unikt och vi anpassar arbetet därefter. Efter ett avslutat projekt brukar vi hålla en utbildningsdag med kunden där vi gör olika övningar för att utbilda dem i hur den nya varumärkesdesignen bör implementeras. Vi erbjuder även löpande support där vi agerar bollplank och kvalitetssäkrare i allt som företaget designar för att säkerställa att det håller hög nivå och följer riktlinjerna i varumärkesdesignen.

Relaterade kundcase

Relaterade tjänster

Vill du jobba med oss?

Boka en 30-minuters konsultation och ta reda på hur vi kan hjälpa ditt företag att växa och se bra ut. Du kan också ringa +46 (0)8 97 28 88 eller skicka ett mail till hello@holymoly.se

Boka möte