UX och UI design

1.2

UX design (User experience) handlar om att skapa användarupplevelser som är effektiva, användbara och minnesvärda. UI design (User interface) handlar om den visuella designen som attraherar och kommunicerar med användaren. Tillsammans fokuserar UX och UI design på att skapa en enhetlig, tilltalande och effektiv användarupplevelse. De är de två viktigaste aspekterna i produktutvecklingen och är centrala för att skapa en bra produkt.

Konverteringsoptimering
Användarupplevelser som är designade för att optimera och öka konverteringen på din webbplats.

Data-drivna designbeslut
Vi använder data-drivna metoder och principer för att utveckla och förbättra användarupplevelsen.

Kontinuerlig förbättring
Vi förbättrar kontinuerligt användarupplevelsen genom att analysera, testa och utvärdera över tid.

Hur vi jobbar

Som byrå fokuserar vi på att integrera både user interface design och user experience design i varje projekt vi arbetar med. Vi börjar med att förstå våra kunders behov och mål samt deras målgrupper. Sedan använder vi detta för att skapa en lösning som är användarcentrerad, tillgänglig och enkel att använda. Vi samarbetar också med utvecklarteamet för att säkerställa de tekniska förutsättningarna. Genom att kontinuerligt testa och iterera på våra lösningar ser vi till att vi levererar en produkt som möter användarnas behov och förväntningar.

Ett urval av de verktyg vi jobbar med

Processen

Vi börjar UX- och UI-processen vanligtvis med forskning och användarstudier för att förstå användarnas behov och beteenden. Detta kan innebära att genomföra intervjuer med användare eller att titta på befintlig data om användarbeteenden.

Efter att ha samlat in denna information börjar vi skapa prototyper och wireframes för att testa och utvärdera användbarheten av produkten. Detta gör vi vanligtvis iterativt, där vi uppdaterar och förbättrar designen baserat på feedback från användare och andra intressenter.

När vi har en prototyp som fungerar bra och möter användarnas behov, kan vi sedan börja arbeta med UI-designen, som fokuserar på den visuella presentationen av produkten. Detta innebär att välja färger, typsnitt, bilder och andra grafiska element som följer varumärkets grafiska riktlinjer och användarnas behov.

När UX- och UI-designen är klar går vi vidare till implementering och utveckling av produkten. Men arbetet är inte slut där - det är viktigt att fortsätta testa och utvärdera produkten efter lansering för att se till att den fortsätter att möta användarnas behov och förbli användarvänlig.

Relaterade kundcase

Relaterade tjänster

Vill du jobba med oss?

Boka en 30-minuters konsultation och ta reda på hur vi kan hjälpa ditt företag att växa och se bra ut. Du kan också ringa +46 (0)8 97 28 88 eller skicka ett mail till hello@holymoly.se

Boka möte