React och Next.js - En framtidssäker webbutveckling

2023-01-23

Ett populärt javaScript-bibliotek som heter duga

Vi strävar alltid efter att bygga snabba, effektiva och användarvänliga webbapplikationer och webbplatser som presterar och konverterar och vi försöker alltid se till att kundens behov möts på bästa tänkbara sätt.

När det gäller att välja en bra teknisk lösning för ett projekt är det därför viktigt att ta hänsyn till kundens aktuella preferenser och behov men också deras framtida behov. Vi har lång erfarenhet av att jobba med olika företag och projekt och har varit med om det mesta, därför försöker vi alltid ta en approach som är effektiv, hållbar och framtidssäker. Tillsammans är React och Next.js en bra kombination som gör det enklare att bygga webbapplikationer som är snabba, effektiva och användarvänliga.

Server-side rendering

Server-side rendering är en teknik inom webbutveckling som möjliggör en webbplats att rendera på en server innan den skickas till en användares skärm. Det innebär att HTML, CSS och JavaScript-koden som en sida består av genereras på servern och skickas sedan till skärmen som en komplett sida istället för att laddas ner i skärmen och sedan genereras.

Kort och gott så möjliggör server-side rendering jämfört med client-side rendering förbättrad SEO, snabbare laddtider, bättre prestanda och bättre tillgänglighet och säkerhet.

Headless Approach

"Headless" är en mjukvaruarkitektur där front-end (eller "head") och back-end är separerade, vilket gör att de kan utvecklas och hanteras oberoende av varandra.

Inom området för innehållshanteringssystem (CMS) hänvisar "headless" vanligtvis till ett CMS där front-end (dvs. den del av systemet som visar innehåll för användare) är separerad från back-end (dvs. den del av systemet som hanterar innehållsskapande och lagring). Med ett headless CMS lagras och hanteras innehåll separat från hur det presenteras för användare, vilket ger utvecklaren mer flexibilitet i hur de skapar och levererar innehåll. Fördelarna är många men för att nämna några av de:

  • Flexibilitet: Utvecklare kan använda vilket front-end-ramverk eller vilken teknologi de vill, utan att vara bundna till ett specifikt back-end-system.
  • Skalbarhet: Eftersom front-end och back-end är separerade kan var och en skalas oberoende efter behov.
  • Smidighet: Utvecklare kan göra ändringar i front-end utan att påverka back-end, och vice versa, vilket gör det lättare att experimentera med nya funktioner och designer.
  • Återanvändbarhet: Innehåll kan enkelt återanvändas över flera kanaler och plattformar, såsom webb, mobil och IoT-enheter.

Michel Atallah
UX Lead & Technical Director
Till flödet