Vikten av UX design inom branding

2023-02-09

Vad är UX och design?

UX står för user experience och handlar om allt som en användare möts av digitalt. Upplevelsen är ofta avgörande för att gilla, använda, konvertera och till och med återkomma. Är innehållet relevant? Tilltalande? Snabbåtkomligt? Alla dessa parametrar är viktiga i användarupplevelsen och sätter grunden för vår lösning.

Användaren i fokus

Att designa digitala tjänster och användarupplevelser som människor gillar handlar mycket om att förstå hur de tänker, känner och agerar. Genom att lära känna användarna och ta reda på hur en produkt eller tjänst faktiskt används kan vi skapa en optimal upplevelse med största möjliga nytta. Genom att bygga ett varumärke kan användarvänlighet spela en viktig roll för att skapa en positiv bild och differentiera sig från konkurrenterna. Genom att prioritera användarvänligheten i produkterna eller tjänsterna kan företaget visa att de bryr sig om kunderna och deras behov. Detta kan också bidra till att skapa positiva associationer med varumärket och förstärka kundens förtroende och lojalitet.

Michel Atallah
UX Lead & Technical Director
Till flödet